Briljantstoep 61 Assen

T 0592 37 49 41

M 06 212 54 774

Algemeen

 

Kwaliteit.

Vanaf september 2002 zijn de slagingspercentages van alle bij het C.B.R. ingeschreven rijscholen openbaar gemaakt.

De getoonde percentages geven een indicatie over de kwaliteit van de rij-opleiding. Deze cijfers geven echter geen volledig beeld over hetgeen geboden wordt.

Houdt bij het beoordelen van deze cijfers rekening met het onderscheid in schakel- en automaat gegevens of bij het gebruik van de tussentijdse toets en de toepassing van eventuele aangepaste examens voor kandidaten met een beperking welke van invloed zijn op de percentages.   

Doordat autorijschool Bjørn Stam zich ook in ruime mate toelegt op moeilijk lerende kandidaten en kandidaten met een cognitieve beperking onstaat,mede door de toepassing van de automaat een grote verscheidenheid in kandidaten en zal het slagingspercentage van de rijschool sterker fluctueren dan bij collega-rijscholen welke deze faciliteiten niet bieden.

 

Alcoholvrij op weg.

Ieder jaar participeert de rijschool met een selectie van oud-kandidaten in het project jonge automobilisten alcoholvrij op weg.

Dit unieke preventieprogramma van Verslavingszorg Noord Nederland biedt jonge automobilisten de mogelijkheid zelf te ervaren wat het effect is van alcohol op het rijgedrag.

Deze dag bestaat uit een theoretisch onderdeel waarin o.a. de lichamelijke gevolgen van het gebruik van alcohol alsmede de strafrechtelijke consequenties worden behandeld. Het praktische onderdeel zal betrekking hebben op het daadwerkelijk rijden onder invloed van alcohol. Dit zal plaatsvinden op een afgesloten circuit waar een parcours wordt gereden.

Meer weten over dit project? Kijk op www.vnn.nl

Designed and powered by UinqCms - zanfi solutions