Briljantstoep 61 Assen

T 0592 37 49 41

M 06 212 54 774

Rijopleiding

 

De rijopleiding kan in de vorm van reguliere lessen of een compactcursus worden aangeboden waarbij je uiteraard zelf het lestempo kunt bepalen. De lessen worden gefaseerd gegeven,dit betekent dat de instructie-onderdelen stap voor stap worden behandeld waarbij alle vorderingen en aandachtspunten worden bijgehouden op jouw persoonlijke leskaart.

Onderdelen als voertuigbeheersing en kijkgedrag zijn essentiële hoofdzaken waarbij aansluitend bijzondere aandacht zal uitgaan naar verkeersinzicht,zelfstandig routerijden,het rijden met het navigatiesysteem, zelfreflectie en andere aspecten welke onderdeel zijn van het vernieuwde praktijkexamen. 

Of je nu kiest voor reguliere lessen of een compact opleiding,inhoudelijk zijn er geen verschillen tussen beide lesvormen. Door een compacte planning ontstaat veelal een grotere continuïteit waardoor de resultaten sneller kunnen worden bereikt.

Kandidaten welke een compact opleiding willen volgen dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van het theorie-certificaat of deze aan het begin van de opleiding te behalen,dit in verband met de planning van de eventuele tussentijdse toets en het praktijkexamen.

Indien je kiest voor een compactcursus zal er bij voorkeur eerst een intest worden gehouden.                         Deze intest heeft als doel het beoordelen van de reeds aanwezige kennis en basisvaardigheden van de kandidaat. Naar aanleiding van deze intest zal in overleg een advies worden gegeven over welk cursuspakket,    dus hoeveel lessen er nodig zijn om de kandidaat op te leiden tot een veilige automobilist en een goede voorbereiding voor het praktijkexamen te bieden. 

 

  

Designed and powered by UinqCms - zanfi solutions